எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் சந்தியா .  நான் என் 24 வாது பிறந்த நாள் கொண்டாட தயார் ஆனேன் . என் பாடி 32 28 34 நான் பாக்க சுமாரா இருப்பேன் . தொப்பை இல்லை