முன்னாள் காதலியின் ஆசை காம கதை இது உண்மை கதை, எனது வயது முப்பத்து இரண்டு, எனது முனால் காதலி பெயர் திவ்யா. என்னை விட இரண்டு வயது இளையவள், கொஞ்சம் குள்ளமாக இருப்பாள். இது இரண்டு வருடங்களுக்கு